Privacy

Privacy

Deze privacyverklaring geldt voor het bezoeken van onze website, het gebruik van onze producten en/of diensten en het lezen en downloaden van onze content. Maakt u gebruik van onze producten en/of diensten, dan gebruiken we uw gegevens ook voor andere doeleinden (zoals facturatie). Dit valt onder de overeenkomst die we sluiten met onze klanten.

Mocht u persoonsgegevens met ons delen, dan is het noodzakelijk dat u met deze privacyverklaring akkoord gaat. Hiervoor vragen wij uw expliciete toestemming als u formulieren op onze website invult en uw persoonsgegevens met ons deelt.

Wie zijn wij?

Wij zijn Nakama Gym. Ons bedrijf is gevestigd aan de Nachtegaal 11, 3853 DM Ermelo. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer (06) 30 254 475 en via het mailadres info@nakama-gym.nl.

Wat doen wij?

Nakama Gym is een sportschool die zich richt op de volgende lessen en trainingen: kickboksen / muay thai, heavy bag, judo, karate en MMA (Mixed Martial Arts).

Nakama Gym en persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze bedrijfs- en marketingactiviteiten. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mail, telefoonnummer, uw functietitel of de naam van de organisatie waarvoor u werkt. We vragen u nooit meer gegevens dan dat wij nodig achten voor onze bedrijfsactiviteiten (lessen en trainingen kickboksen / muay thai, heavy bag, judo, karate en MMA) en we vragen u ook nooit om bijzondere persoonsgegevens te delen met ons, in wat voor vorm dan ook.

Verklaring

Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd. Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • de werking van onze website en producten;
 • het verlenen van onze diensten;
 • factureren van onze diensten;
 • afhandeling van aanvragen;
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • het doen van commerciële uitingen;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Eisen

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (de AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Dit doen wij door uw akkoord te vragen op onze privacyverklaring voor wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website, producten en/of diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen kunnen wij gebruiken voor:

 • u verder (geautomatiseerd en/of commercieel) contacteren door middel van e-mail, telefoon, post, social media of via onze website;
 • het personaliseren van onze communicatie, onze website en onze content;
 • interne onderzoeken, klik- en gedragsanalyses van onze website of door onze producten beheerde middelen.

Welke gegevens?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Functietitel
 • IP-adres

Opt-out van e-mailcommunicatie

Als u iets aanvraagt op onze website, versturen we u e-mails met interessante artikelen, nieuwtjes en updates over onze producten en/of diensten. Mocht het u niet bevallen, dan bevat iedere e-mail een link waarmee u zich kunt afmelden. U ontvangt dan geen e-mails meer van ons, maar we bewaren uw gegevens tot onze periodieke databasecheck. Deze check doen wij 2 keer per jaar.

Cookies

Bij het gebruik van onze website plaatsen wij cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website kan werken, dat wij een beter inzicht te krijgen in onze websitebezoekers, zodat wij onze diensten en communicatie hierop kunnen afstemmen. Hiervoor verzamelen we onder andere uw IP-adres. Bij het bezoeken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens, maken wij gebruik van diensten van derden. Deze derden zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken en verwerkersovereenkomsten (vanaf 25 mei 2018) afgesloten met hen om de Europese privacyregels na te leven. Dit garandeert de veilige en juiste verwerking van uw gegevens.

Doordat wij op sommige pagina’s van onze website content embedden (bijvoorbeeld een YouTube-video, Facebook-pagina, Wufoo-formulier of Instagram-foto’s), worden door deze bedrijven ook gegevens verzameld, zoals een ip-adres. Hier hebben wij geen invloed op en verwijzen daarom naar het privacybeleid van deze bedrijven, respectievelijk:

https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.addthis.com/privacy
https://www.wufoo.com/privacy
https://lightwidget.com/privacy

Voor onze websiteformulieren maken wij gebruik van Wufoo. Wanneer je je (persoons)gegevens invult en verstuurt, worden deze opgeslagen op de servers van Wufoo. Je kunt hier lezen hoe Wufoo omgaat met jouw gegevens. Wufoo voldoet aan de regels van AVG. Wij bewaren uw gegevens tot onze periodieke databasecheck. Deze check doen wij 2 keer per jaar.

Wilt u inzicht hebben met wie wij deze gegevens delen en met welk doel, dan kunt u vanaf 25 mei 2018 hierover een document opvragen. Dit document reviewen we periodiek en updaten we waar nodig.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

We zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden voor direct marketingcampagnes of andere commerciële zaken.

Vertrouwelijkheid

Werknemers en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Hiervoor hebben wij intern een geheimhoudingsverklaring opgesteld en hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld met partijen met wie wij persoonsgegevens delen.

Beveiliging

Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang wij nodig achten om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. De gegevens worden gewist als wij het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig achten of als wij een (rechtsgeldig) verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website of onze producten zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Identificeren

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u bij een verzoek vragen om u zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Feedback of vragen?

Heeft u feedback of vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring? Stuur ons dan een e-mail op info@nakama-gym.nl. We komen graag met u in contact en we beantwoorden uw vragen graag.

Versie mei 2018

Wat anderen zeggen

 • Nakama is die echte shit om te gaan trainen, echt vet!!!

  - Florian

 • Super tof om je op deze manier uit te leven.

  - Merel

 • Keihard trainen, vechten en je grenzen verleggen met een heel gezellig team.

  - Richard Vrijhof

 • Met respect helemaal kapot gaan!

  - Bram

 • Ik vond het in het begin zwaar, omdat je er veel leert al bij de eerste training. En het is erg leerzaam, je leert samenwerken en nog veel meer.

  - Nadim Khajjouti

 • Ik train bij Nakama omdat ik m'n vertrouwen in mezelf wil vergroten en om m'n grenzen te leren kennen en respecteren.

  - Hendri

 • Lekker getraind en goed geconcentreerde les.

  - Safa

 • Nakama is de plek om mijn hoofd lekker leeg te maken!

  - Marinda

 • Nakama betekent voor mij, het ontstressen/ontspannen en het leren doelen te stellen. Durf stappen te nemen!!! Osu!

  - Marius

 • Ik vind de lessen altijd zeer leerzaam en ik kan er altijd lekker mijn energie kwijt raken!

  - Fabian

Sportaanbod

Het laatste nieuws

Nakama Gym en derde partijen gebruiken cookies om jouw internetgedrag op onze site te volgen. Als je verdergaat, ga je hiermee akkoord. Lees meer >